Кратко

Програма за грижа за деца със сериозни заболявания в терминален стадий

Програма за грижа за деца със сериозни заболявания в терминален стадий

„Децата с неизлечими заболявания, като възрастните в противен случай, се нуждаят от много хора наоколо, за да не мислят за страданието.

Социалната изолация, отстраняването на децата от приятелите им, утежнява болестта “, казва медицинският директор на фондацията на хоспис„ Каса Сперантей “, Даниела Мосоу.

Той предлага програма, която се състои от палиативни грижи за деца, както в болницата, така и в дневните центрове, както и в домовете на малките, и която вече е започнала да дава ефекти. Конкретно вече е създаден санитарен възел с легла, до който работи и дневен център, където децата могат да се опитат да забравят за няколко часа от страданията си.

Следващият етап от програмата има за цел да създаде мобилни екипи в болници в Букурещ, но и в домовете на болни деца в столицата.