Изделия

Фестивалът на младите танцьори - Румъния 2012

Фестивалът на младите танцьори - Румъния 2012

Фестивал на младите танцьори - Условия за регистрация, разпоредби

Регистрация на конкурса:

ще се проведе между 11 април - 1 юли 2012 г.

Документи, необходими за регистрация:

- 2 снимки 10/15 или 15/20, в костюм на сцена или кабинет, показващи поза от класическия балет;

- 1 снимка на бюста - тип паспорт, необходим за уеб страницата, списанието на фестивала и конкурсната значка;

- препоръка от училището, компанията или театъра, откъдето идвате, или от водещ човек в света на балета;

- копие на личната карта (лична карта, паспорт). За състезатели, които не са навършили 14 години, на 1 януари 2012 г. е необходимо копие от акта за раждане;

- Регистрационната форма и приложенията, попълнени от офертата, съгласно указанията, изписани върху тях;

- Регистрационна такса в размер на 100 леи, платими по сметката: "S.C. MANIFEST СЪБИТИЯ S.R.L" Nr. RO12RNCB0592117518090001, BCR Agentia Chitila. Копие от разписката ще бъде приложено към файла на заявлението.

Пощенският адрес на конкурса е:

КУЛТУРНА АСОЦИАЦИЯ НА ДАРИЯ

Strada Gorunului nr.21, пощенски код 012625, сектор 1 Букурещ

Тел:, ​​0731-468914,

www.youthdancefest.ro

[email protected]

Регистрация Фестивалът на младия танцьор - Репертоар

Правила и подробности за разработката:

„Фестивалът на младите танцьори - Румъния 2012“ включва три категории участие:

1. Подготвителна категория 12 - 14 години;

2. Предпрофесионална категория (младша) 15-18 години;

3. Професионална категория (възрастни граждани) 19 - 22 години;

За подготвителната категория от 12 до 14 години (на 1 януари 2012 г.) състезанието ще има два кръга

- кръг I - интерпретация на класическа вариация, от наложен репертоар, от балетите sec. XIX, с максимална продължителност 3 минути (виж репертоара, необходим за тази възрастова категория);

- II кръг - Интерпретация на класическа вариация при избора на състезание. Вниманието на втория кръг, не е задължително, но допринася за крайния резултат.

В предпрофесионалната категория, юноши 15-18 години (на 1 януари 2012 г.) състезанието ще се проведе в три кръга

- Кръг I - Интерпретация на две вариации или Pas de deux, от наложен репертоар, от балети сек. XIX и началото на века. XX, с максимална продължителност 3 минути (виж репертоара, необходим за тази възрастова категория);

- II кръг - Интерпретация на съвременна хореография, джаз, неокласика или танц с характер, с продължителност до 3 минути. За дуети максималното време за интерпретация е 6 минути;

- Кръг III - Интерпретация на две вариации или на Pas de deux (повтаряща се тази в I кръг), от репертоар по избор на състезатели, от балетите sec. XIX и началото на века. XX. Една от вариантите, представени в първия кръг, може да се повтори.

В професионалната категория, възрастни 19-22 години (на 1 януари 2012 г.) състезанието ще се проведе в три кръга

- I кръг - Интерпретация на две вариации или Pas de deux, от наложен репертоар, (виж необходимия репертоар, за тази възрастова категория) от балети сек. XIX и началото на века. XX;

- II кръг - Интерпретация на съвременна, неокласическа или джаз хореография с продължителност максимум 3 минути. За дуети максималното време за интерпретация е 6 минути;

- Кръг III - Интерпретация на две вариации или на Pas de deux (повтаряща се тази в I кръг), от репертоар по избор на състезатели, от балетите sec. XIX и началото на века. XX. Една от вариантите, представени в първия кръг, може да се повтори.

Фестивал на младия танцьор

www.youthdancefest.ro