Кратко

Как записвате раждането на дете

Как записвате раждането на дете

Регистрацията за раждане се прави в кметството на общината, сектор, град или община в радиуса, на който се е състояла.

Регистрацията за раждане се прави в кметството на общината, сектор, град или община в радиуса, на който се е състояла.
Крайният срок за деклариране и регистриране на детето е 15 дни от датата на раждане. Регистрацията за раждане се извършва въз основа на устната декларация, представяща следните документи:


  • медицинското свидетелство, потвърждаващо раждането, съставено на стандартния формуляр, в който ще трябва да има регистрационен номер, определена дата, печат на здравното звено, подпис на лекаря и парафраза;

  • свидетелството за раждане и документ за самоличност на майката и декларатора, ако раждането не е декларирано от майката;

  • свидетелството за брак на родителите на детето, в ситуацията, в която са сключили брак.
    Ако родителите имат различни фамилни имена или има несъответствие между фамилното име на детето в акта за раждане, от болницата и устната декларация на декларатора, регистрацията за раждане се прави въз основа на писмената декларация, подписана от двамата родители, от която да даде фамилията и фамилията на детето.

  • Видео: БЕБЕ - нов диск на Нели видео и аудио (Юни 2021).