Изделия

Децата с увреждания ще получат финансова помощ от кметството

Децата с увреждания ще получат финансова помощ от кметството

Над 4000 непълнолетни лица с увреждания ще получат финансова помощ от кметството. Решението е взето в сряда, на сесията на Генералния съвет на Община Букурещ, след множество дискусии на генералния кмет на столицата Габриела Фирея с неправителствените организации, които поискаха подкрепата в това отношение.

по този начин, 4666 деца с увреждания с постоянно пребиваване в Букурещ ще получават 1000 леи на месец чрез Общото направление за социално подпомагане на Община Букурещ.

Понастоящем финансовата помощ, която непълнолетните лица с увреждания получават от румънската държава, е много малка, като се вземат предвид трудностите и потребностите, с които се сблъскват всеки ден: непълнолетните лица с увреждания получават 100 лея на месец, докато тези, които имат грижи за съответните деца, 1000 леи. Според статистическите данни, предоставени от Националния орган за хора с увреждания, през първото тримесечие на 2017 г. е имало 4666 деца с увреждания, от които: 3229 деца с тежки увреждания, 914 деца с тежки увреждания, 486 деца със средни увреждания и 37 деца с лека инвалидност.

Също така, с одобрението на решението за отпускане на стимула в размер на 1000 лея, беше предложено изменение, така че семействата да не са задължени да представят документите в известната преписка със себе си и вече да не се налага да правят множество копия от необходимите документи. получаване на помощ.

Освен това Габриела Фирея твърди, че през август ще бъде на дневен ред друг проект, който ще осигури финансов стимул за възрастни с увреждания.

приложение относно отпускането на 1000 леи стимул за деца с увреждания, ще бъдат внесени в Главна дирекция за социално подпомагане на Община Букурещ, заедно с подкрепящите документи.

Необходимите документи за получаване на помощта

- тип заявление за искане на това право;

- акт за раждане, копие и оригинален акт за раждане (за деца до 14 години);

- документ за самоличност на законния представител, копие и оригинал;

- документ за самоличност на другия родител, копие и оригинал. Ако е мъртъв - копие от смъртния акт, а ако е разведен - копие след окончателното и неотменимо решение за развод;

- удостоверение за брак или решение за развод - родители (копие);

- лична карта на детето, копие и оригинал (за деца над 14 години);

- сертификатът за класификация като хендикап, копие и оригинал;

- извлечение от сметка за лицата, които искат плащане по банков път;

- решение за настойник и документ за самоличност на настойника (копие и оригинал) - когато е подходящо;

- документ за самоличност и документ за самоличност на майчин асистент (копие и оригинал) - когато е подходящо;

файл със сина.

Условия за отпускане:

- отпуска се за деца до 18 години;

- поне един родител има постоянно местожителство в община Букурещ;

- подадена с всички горепосочени подкрепящи документи;

- при подаване на преписката бенефициентът е длъжен да представи документа за самоличност и акта за раждане на детето, както в оригинал;

- отпуска се при условие, че бенефициентът плати задължения за плащане към местния бюджет;

- стимулът се предоставя само по банков път.

Тагове Помощ за деца с увреждания Законодателство


Видео: Борисов: С майките на деца с увреждания сме се разбрали да бъдем партньори по темата ТЕЛК (Юли 2021).