В детайли

Децата с един родител не са в неравностойно положение

Децата с един родител не са в неравностойно положение

Изследователите показват, че тези деца, отгледани от един родител, имат по-малко проблеми от децата, отгледани в непокътнати семейства, но тази малка разлика се дължи на фактори като по-голяма вероятност от бедност, а не на факта, че имат самотен родител сам по себе си, т.е. съобщава Reuters Health.


Изследователите показват, че тези деца, отгледани от един родител, имат по-малко проблеми от децата, отгледани в непокътнати семейства, но тази малка разлика се дължи на фактори като по-голяма вероятност от бедност, а не на факта, че имат самотен родител сам по себе си, т.е. съобщава Reuters Health.
Специалистите анализираха ситуацията на 971 наблюдавани лица от раждането до 25-годишна възраст. Участниците в проучването бяха попитани дали са отгледани от един родител в един момент от живота си и ако да, за колко време.
Редица заболявания, появили се на възраст между 21 и 25 години, бяха свързани с излагането на един самотен родител, включително риск от депресия и тревожност, опити за самоубийство, безработица, арест или присъда за престъпление.
Но когато изследователите използваха статистически данни, за да сравнят с деца, отгледани от двама родители, като възрастта на майката, социално-икономическия статус на семейството, сексуалното насилие, криминални досиета на родителите, употребата на наркотици от родителите, последиците от живота с самотният родител не допринесе за тази малка разлика от проблеми.
Експертите посочват, че повечето хора, отгледани от един родител, нямат психични заболявания или други проблеми и че тези, които развиват такива проблеми, не са отгледани от един родител.
Алина Сика
редактор
20 септември 2007 г.