Коментари

Редът за раждане влияе ли на интелигентността?

Редът за раждане влияе ли на интелигентността?Според ново проучване, редът на раждане може скромно да повлияе на коефициента на интелигентност, като благоприятства първородните.
Изследването, публикувано в Journal of Science, показва разлика от само две точки между IQ оценките между двама братя, родени на разлика от няколко години.
Изследователите са включили близо 244 000 юноши от Норвегия. Те на възраст между 18 и 19 години участваха в тест за интелигентност по време на медицинския преглед за армията.
След теста беше установено, че онези юноши, които са родени първи в семейство с поне две братя и сестри, имат по-висок резултат от по-младите си братя и сестри. Също така резултатът е по-висок при семействата с трима братя, където резултатът на второродните е по-висок от последния роден.
Но строгият ред на раждане не беше единственият важен фактор.
Биологичният ред на раждане (който включва всички деца в семейството, включително и починалите) и социалният ред на раждане (който включва всички здрави деца в семейството) могат да бъдат също толкова важни по отношение на оценките на коефициента на интелигентност.
Същите резултати бяха запазени, когато изследователите взеха предвид други фактори като образованието на родителите, възрастта на майката при раждането и теглото на бебето.
Има обаче друго проучване, което показва, че преди 12-годишна възраст децата са склонни да преминат IQ тестове на по-големи братя и сестри.
Това е възможно, защото по-малките братя и сестри са по-малко езиково и когнитивно зрели, което се отразява на интелектуалната среда на първородните, а по-големите братя и сестри живеят в средата на по-малките братя и сестри.
Понякога ролите на братята са обърнати, вероятно защото по-големите братя получават тази информационна експлозия от по-малките си братя.
За момента, за изследователите това проучване остава истинско предизвикателство в проучването на няколко направления и достигането до други открития.
Лора Моазе
редактор
20 март 2008 г.