Изделия

Законът за родителския отпуск

Законът за родителския отпуск


ЗАКОН №210 от 31 декември 1999г
ЧЛЕН 1
(1) Бащиният отпуск се предоставя при условията, предвидени в този закон, за да се гарантира ефективното участие на бащата в грижите за новороденото.
(2) Бащата на новороденото дете има право на родителски отпуск от 5 работни дни при условията, предвидени в този закон.
ЧЛЕН 2
(1) Ако притежателят на правото на родителски отпуск е осигурен в системата на държавното социално осигуряване, той има право на платен родителски отпуск от 5 работни дни.
(2) Отпускът по бащинство се предоставя при поискване през първите 8 седмици от раждането на детето, обосновано с удостоверението му за раждане, което произтича от статута на бащата на молителя.
(3) Помощта за отпуск по бащинство се изплаща от фонд за заплати на единицата и е равна на заплатата, съответстваща на съответния период.
ЧЛЕН 3
(1) Бащата, който отговаря на задължителната военна служба, има право при раждането на детето си разрешение от 7 календарни дни, предоставено при условията, предвидени в чл. 2 параграф (2).
(2) Разрешението, предоставено в ал. 1 се предоставя и на бащата, който отговаря на задължителната военна служба, за да признае бащинството, при условията на закона. Исканото разрешение ще бъде оправдано с удостоверението за раждане на новороденото, от което статутът на бащата на военния, съответно с декларацията за признаване на бащинство, съставена при условията на закона.
ЧЛЕН 4
(1) В случай че бащата на новороденото дете получи удостоверението за завършване на курса за отглеждане на деца, продължителността на отпуска по бащинство, предоставена при условията на чл. 2, тя се увеличава с 10 работни дни.
(2) Бащата може да се възползва от разпоредбата, съдържаща се в ал. (1) само веднъж.
ЧЛЕН 5
(1) В случай на смърт на майката на детето по време на раждането или по време на периода на отпуск, бащата на детето се възползва от останалата част от отпуската, която не е направена от майката.
(2) През периода на отпуска, предоставен при условията на ал. (1) бащата на детето се ползва от равна надбавка с помощта за бременността и дължима дължима на майката или от надбавка, изчислена след основната му заплата и трудовия стаж, отпусната от звеното, в което бащата извършва дейността си, по свой избор.
ЧЛЕН 6
В рамките на 30 дни от датата на публикуване на настоящия закон в Официален вестник на Румъния, правителството ще одобри методологични норми за прилагане по съвместно предложение на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната защита.
ЧЛЕН 7
Настоящият закон влиза в сила 45 дни след публикуването му в Официален вестник на Румъния.
Този закон е приет от Камарата на депутатите и Сената на съвместното заседание на 15 декември 1999 г. в съответствие с разпоредбите на чл. 76 ал. 2 и 74 ал. 1 от румънската конституция. Публикувано в M.Of. не. 654/31 дек. 1999