В детайли

Мляко и млечни продукти за здравето на вашето семейство

Мляко и млечни продукти за здравето на вашето семейство


Проф. Д-р инж. Г.М. Костин
Проф. Д-р инж. Силвий Станчиу
Университет „Долен Дунав“ в Галат
Млякото и млечните продукти са храни с изключителна хранителна стойност, но също така и източник на биоактивни вещества с множество физиологични дейности, полезни за човешкия организъм.
Аргументи в полза на увеличаването на консумацията на мляко и млечни продукти по целия свят
В САЩ образователната програма за преработка на мляко (Milk Processor Education Program) се разработва от 1996 г. с цел повишаване на осведомеността сред американските потребители относно различни хранителни аспекти на млякото и млечните продукти.
През януари 2007 г. стартира нова кампания, която напомня значението на млякото, което позволява да се запълни хранителният вакуум, причинен от увеличената консумация на газирани напитки.
И у нас през последните години има трайно безпокойство по отношение на разработването на произведения, които изясняват аспекти, свързани с хранителната стойност на млякото и млечните продукти. Тези произведения, разработени най-общо от специалисти от Факултета по храните и техника в Университета „Дунареа де Джос“ в Галати, бяха публикувани в Академичното издателство в Галат:
• Функционални храни (колекция за храни и здраве), 1999 г. - редактори: Г. М. Костин, Родика Сегал;
• Принципите на храненето, 2002 г. - автор: Родика Сегал;
• Лекарство с млечна храна, 2006 г. - автори: Viorica Maria Macovei, G. M. Costin;
• Функционални млечни продукти, 2007 г. - автори: G. M. Costin, Teodora Casulschi, Dana Pop, Silviu Stanciu, Daniela Paraschiv;
• Биологични храни, 2006 г. - редактор: G.M. Костин.
Като първи издателства в тази област се оценява, че тези произведения са дали важен принос за образованието на производителите на млечни продукти (функционални, органични), както и на потребителите, които са имали шанса да прочетат и разберат представените проблеми.
В световен мащаб 1,9 милиарда литра мляко се консумират ежедневно, като търсенето на мляко се увеличава през последните 7 години с 14%, което е по-високо от увеличението на търсенето на петрол, което е само 13% за същия период.
Тази тенденция се определя от факта, че населението е осъзнало благотворното влияние на млякото и млечните продукти като цяло.
Британско проучване на 2300 мъже на възраст между 45 и 59 години, които консумират поне 0,5 литра мляко на ден, разкриха, че имат 62% по-нисък риск от развитие на метаболитен синдром.
Метаболитен синдром е термин, който групира различни рискови фактори, които могат да доведат до диабет и съдови заболявания, като инфаркт и инсулт.
Функционални храни
Във връзките между храната и човешкото тяло наскоро се появи нова концепция: функционални храни, дефинирани като хранителни продукти и техните компоненти, които подобряват общото здраве на потребителите, избягват риска от заболяване и подобряват способността за възстановяване след различни заболявания (GM Costin и Segal R., 1999).
По отношение на ефектите на тези функционални храни, нито една категория продукти не може да се сравнява с мляко и млечни продукти. Множество изследвания установяват със сигурност, че млякото е надарено с изключителни качества, които позволяват превръщането му в безброй продукти с важна добавена стойност.
От хранителна гледна точка млякото е оценено като отличен източник на калций, но също така и на висококачествени протеини и водоразтворими и мастноразтворими витамини.
Млякото обаче е не само източник на хранителни вещества, но и продуктът, който осигурява на организма широк спектър от биоактивни компоненти, с множество физиологични активности в стомашно-чревния тракт.
Тези дейности водят до подобрено усвояване на хранителни вещества, инхибиране на някои ензими, модулация на имунната система и защита срещу патогенни бактерии. Млечните протеини, които улесняват усвояването на основните хранителни вещества, са казеини ά - и β -, лактоферини, протеин, който свързва витамин B12 (хаптокарин) и протеини, които свързват фолатите. Чрез образуването на фосфопептиди от храносмилането на казеин се подобрява използването на калций.
Лактоферинът, хаптокоринът и протеините, свързващи фолатите, осигуряват снабдяването с желязо, витамин В12 и фолат в организма чрез взаимодействия със специфични структури или рецептори в чревната лигавица на микроводната.
Също така, биоактивните млечни протеини могат да инхибират растежа на бактериите, като задържат хранителни вещества, необходими за тяхното размножаване. Други имат бактерицидна активност, унищожаваща клетката от патогенни бактерии (лизозим, лактоферин).
Друг механизъм, чрез който млечните протеини блокират развитието на микроорганизми в червата, е използването на олигозахариди като част от гликопротеините. Структурата на тези олигозахариди е подобна на тази на чревната лигавица, като вследствие на това действа като разтворим „капан“ и по този начин предотвратява адхезията и инвазията на патогенни бактерии.
Гликомакропептидите (GMP), които се образуват при ензимна коагулация на млякото и преминават в суроватка, съдържат такива структури и могат да допринесат за защита срещу инфекции.


Проф. Д-р инж. Г.М. Костин
Проф. Д-р инж. Силвий Станчиу
Университет „Долен Дунав“ в Галат
Млякото и млечните продукти са храни с изключителна хранителна стойност, но също така и източник на биоактивни вещества с множество физиологични дейности, полезни за човешкия организъм.
Аргументи в полза на увеличаването на консумацията на мляко и млечни продукти по целия свят
В САЩ образователната програма за преработка на мляко (Milk Processor Education Program) се разработва от 1996 г. с цел повишаване на осведомеността сред американските потребители относно различни хранителни аспекти на млякото и млечните продукти.
През януари 2007 г. стартира нова кампания за напомняне на значението на млякото, което позволява да се запълни хранителният вакуум, причинен от увеличената консумация на газирани напитки.
И у нас през последните години има трайно безпокойство по отношение на разработването на произведения, които изясняват аспекти, свързани с хранителната стойност на млякото и млечните продукти. Тези произведения, разработени най-общо от специалисти от Факултета по храните и техника в Университета „Дунареа де Джос“ в Галати, бяха публикувани в Академичното издателство в Галат:
• Функционални храни (колекция за храни и здраве), 1999 г. - редактори: Г. М. Костин, Родика Сегал;
• Принципите на храненето, 2002 г. - автор: Родика Сегал;
• Лекарство с млечна храна, 2006 г. - автори: Viorica Maria Macovei, G. M. Costin;
• Функционални млечни продукти, 2007 г. - автори: G. M. Costin, Teodora Casulschi, Dana Pop, Silviu Stanciu, Daniela Paraschiv;
• Биологични храни, 2006 г. - редактор: G.M. Костин.
Като първи издателства в тази област се оценява, че тези произведения са дали важен принос за образованието на производителите на млечни продукти (функционални, органични), както и на потребителите, които са имали шанса да прочетат и разберат представените проблеми.
В световен мащаб 1,9 милиарда литра мляко се консумират ежедневно, като търсенето на мляко се увеличава през последните 7 години с 14%, което е по-високо от увеличението на търсенето на петрол, което е само 13% за същия период.
Тази тенденция се определя от факта, че населението е осъзнало благотворното влияние на млякото и млечните продукти като цяло.
Британско проучване на 2300 мъже на възраст между 45 и 59 години, които консумират поне 0,5 литра мляко на ден, разкриха, че имат 62% по-нисък риск от развитие на метаболитен синдром.
Метаболитен синдром е термин, който групира различни рискови фактори, които могат да доведат до диабет и съдови заболявания, като инфаркт и инсулт.
Функционални храни
В отношенията между храната и човешкото тяло наскоро се появи нова концепция: функционални храни, дефинирани като хранителни продукти и техните компоненти, които подобряват общото здраве на потребителите, избягват риска от заболяване и подобряват способността за възстановяване след различни заболявания (GM Costin и Segal R., 1999).
По отношение на ефектите на тези функционални храни, нито една категория продукти не може да се сравнява с мляко и млечни продукти. Множество изследвания установяват със сигурност, че млякото е надарено с изключителни качества, които позволяват превръщането му в безброй продукти с важна добавена стойност.
От хранителна гледна точка млякото е оценено като отличен източник на калций, но също така и на висококачествени протеини и водоразтворими и мастноразтворими витамини.
Млякото обаче е не само източник на хранителни вещества, но и продуктът, който осигурява на организма широк спектър от биоактивни компоненти, с множество физиологични активности в стомашно-чревния тракт.
Тези дейности водят до подобрено усвояване на хранителни вещества, инхибиране на някои ензими, модулация на имунната система и защита срещу патогенни бактерии. Млечните протеини, които улесняват усвояването на основните хранителни вещества, са казеини ά - и β -, лактоферини, протеин, който свързва витамин B12 (хаптокарин) и протеини, които свързват фолатите. Чрез образуването на фосфопептиди от храносмилането на казеин се подобрява използването на калций.
Лактоферинът, хаптокоринът и протеините, свързващи фолатите, осигуряват снабдяването с желязо, витамин В12 и фолат в организма чрез взаимодействия със специфични структури или рецептори в чревната лигавица на микроводната.
Също така, биоактивните млечни протеини могат да инхибират растежа на бактериите, като задържат хранителни вещества, необходими за тяхното размножаване. Други имат бактерицидна активност, унищожаваща клетката от патогенни бактерии (лизозим, лактоферин).
Друг механизъм, чрез който млечните протеини блокират развитието на микроорганизми в червата, е използването на олигозахариди като част от гликопротеините. Структурата на тези олигозахариди е подобна на тази на чревната лигавица, като вследствие на това действа като разтворим „капан“ и по този начин предотвратява адхезията и инвазията на патогенни бактерии.
Гликомакропептидите (GMP), които се образуват при ензимна коагулация на млякото и преминават в суроватка, съдържат такива структури и могат да допринесат за защита срещу инфекции.